Handelsmerk Ontwikkeling

Hierdie diens behels die noukeurige ondersoek na nie net die handelsmerk self nie, maar ook in die mededingers van die betrokke handelsmerk. Ingesluit by die voorgestelde bemarkingstrategie word noukeurig ondersoek:

Handelswaardes
Produk Kwaliteit
Lang- en Korttermyndoel
Teiken mark

Verhoudingsontwikkeling tussen handelsmerk- en teikenmark is ‘n noodsaaklike deel van die handelsmerkbestuursproses. Behoorlike kommunikasiekanale waar die teikenmark gemaklik genoeg voel om vrae te vra, kommentaar te lewer en voorstelle te maak is noodsaaklik vir die sukses van jou handelsmerk.